Omítky

Provádíme strojní omítky,ruční omítky,dekorativní omítky.

Ceník

Omítka vniřních stěn jádrová do tl.1,5cm  od 180 kč/m2

Omítka vnitřních stěn sádrová jednovrstvá do tl.1,5cm od  250 kč/m2

Štukování stěn od 120 kč/m2 vč.materialu